چسب های در تماس با پوست

مقدمه:

علم پلیمر بسیاری از انواع چسب ها را برای استفاده در  پزشکی و صنعت عرضه کرده است که این  چسب ها برای استفاده در دستگاه های پزشکی و صنعتی  برای مراقبت از زخم ها استفاده می شود که شامل آکریلیک، هیدروژل، هیدروکلوئیدها و ژل سیلیکون ها هستند که می تواند برای انواع برنامه های کاربردی تماس با پوست استفاده شوند .

کاربردها:

1-مراقبت از زخم های پیشرفته

2-درمان جای زخم

3-رساندن دارو به پوست با نفوذ به صورت آرام

4-مصارف بهداشتی و درمان

5- Ostomy Care

6-جراحی ها

و غیره

 ویژگی مواد:

این مواد باید با  پوست سازگار یاشد از ویژگی های دیگر :

غیر مهاجر و بدون لاتکس باشد و به سهولت حذف شود و  زاه تنفس پوست آزاد باشد و خواص نمونه طی گذشت زمان دوام داشته باشد .

 

留下你的评论