قالب گیری دورانی یا چرخشی

قالبگبری دورانی یکی از روش های تولید قطعات پلاستیکی است. از قالب گیری دورانی برای تولید قطعات تو خالی , در شکل ها و اندازه های مختلف نظیر مخازن مایعات، سطل و ظرف های زباله، توپ ، کلاه ایمنی و حتی بدنه ی قایق استفاده می شود.
 نام هاي قالب گیری دورانی:

 
Rotational_molding

rotomolding

rotocasting

spin_casting


عوامل تأثیر گذار در این فرآیند عبارت هستند از :
١-دما(مطالعه دماي هواي داخل قالب اطلاعات ارزشمندي را در خصوص كنترل فرايند توليد در اختيار توليد كنندگان قرار مي گيرد. به منظور اندازه گيري دما، حس گري بر روي بازوي ماشين قرار داده مي شود.نرم افزار موجود بر روي كامپيوتر نمودارهاي دمايي بر روي صفحه نمايش گر رسم مي كند. اين سيستم به توليدكنندگان اين امكان را مي دهد كه حين توليد هر محصول از زمان آغاز مرحله چسبيدن پليمر به ديواره قالب و زمان انعقاد كامل توده پليمري و تبديل آن به مذابي يكنواخت اطلاعات دقيقي به دست آورند. اين اطلاعات موجب تشخيص دقيق زمان بهينه سيكل گرمايش توسط توليدكنندگان و در نتيجه كاهش زمان هاي تلف شده و افزايش بهره وري توليد مي گردد)
٢- زمان قالب گیری
٣-روش و سرعت سردکردن
٤-سرعت چرخش قالب و نسبت سرعت محورهای چرخش(با تغییر سرعت های محورهای چرخش قالب میتوان ضخامت قطعه را در نقاط مختلف کنترل کرد)

قالب گيري چرخشي از چهار مرحله تشکیل شده است :

مرحله اول) پر کردن قالب (charging)
پودر يا مايع
مرحله دوم) حرارت دهی (Heating)
پس از بسته شدن قالب ماشین شروع به کار می کند و قالب حول دو محور عمود برهم در داخل کوره می چرخد. انتقال حرارت در داخل کوره موجب می شود تا پودر به دمای ذوب رسیده، شروع به ذوب شدن کند و سطح داخلی قالب را به شکل یکنواختی پوشش دهد.

مرحله سوم) سرد کردن (Cooling)
در این مرحله قالب در حال چرخش وارد ایستگاه خنک کننده می شود. با سرد شدن قالب به وسیله جریان هوا یا پاشش آب، پلیمر درون آن نیز سرد می شود و قطعه نهایی شکل می گیرد.براي خنك كردن با اب بهتر است بعد از خروج قالب از كوره حرارتي لحظاتي صبر كرد.

مرحله چهارم) تخلیه محصول (Demolding)
در این مرحله ماشین از حرکت می ایستد و قطعه نهایی با باز کردن نیمه قالب از درون آن خارج می شود.

برای دیدن فیلم های این فرایند به کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

telegram:@polymachannel

insta:polyme.ir

نظر خود را ارسال کنید