رانا شیمی پارت ( افزودنی های پلیمری)

طيف کاملی از پيگمنت هاي آلی و معدنی - افزودنی هاي جاذب اشعه UV و پایدار کننده هاي نوري و حرارتی - آنتی اکسيدانت ها و براق کننده هاي نوري، شفاف کننده و ...
电话报价

 شرکت رانا شیمی پارت

شرکت رانا شیمی پارت مفتخر است محصولات قابل استفاده در صنایع کامپوزیت، پلاستیك و

لاستیك را از شرکت هاي معتبر اروپایی ، امریكایی و آسيایی به شرح زیر عرضه نماید:

 

طيف کاملی از پيگمنت هاي آلی و معدنی چين، هندي و کره اي

افزودنی هاي جاذب اشعهUVو پایدار کننده هاي نوري و حرارتی برايPE، PP، PCو ...،

آنتی اکسيدانت ها و براق کننده هاي نوري، شفاف کننده و ...

با برندهاي

Chisorb،Chinox، Chitex، Chiclear

و ...

طيف وسيعی از پيگمنت هاي صدفی

اطلاعات تماس

Tel: +98 (21) 2260 0059

Fax: +98(21) 8977 5011