فروش انواع مواد پلاستيك ايراني و خارجي

فروش انواع مواد پلاستيك ايراني و خارجي و مواد آسیابی - ٥٥٦١٠٢٣٠ / ٠٩١٢٦٤٤٧٣٠٩ توسلي
电话报价

فروش انواع مواد پلاستيك ايراني و خارجي
7240
1540
Abs
0035
Bl3jam
Bl3 bakhtar
Bl3 maroon
X5
5110
F7000
H500
2200
52518
020
075
0190
2100
2102
209 amir
209 arak
209 kaji
209 lorestan
Pet 821
Pet 781
22501
3840
5030
60507
3713
Z30s
C30s
V30s
552 r
510l
548r
M1600
R200
Mr230
Zr230
332l
332c
J740
N40
N50
10733
10714
انواع مواد خارجي
و
مواد اسيابي

 

شماره های تماس


٥٥٦١٠٢٣٠
٠٩١٢٦٤٤٧٣٠٩
توسلي