فروش و واردات مواد پليمري -صنعتي -پلاستيك

فروش و واردات مواد پليمري -صنعتي -پلاستيك(مستقيم از وارد كننده مواد اوليه خود را تامين نماييد)
电话报价

فروش و واردات مواد ذيل (موجود در انبار امكان) PP- M1600 PP - J740 PP-B320 هونام كره(معادل R60) 18%EVA POE 670 ABS - اكستروژن ABS - شفاف SAN TR82,SAN HF80 PP -580S شفاف پلي كربنات سامسونگ وهونام آكروليك تايوان PMMA-CM205 پلي آميد 6 ساده PA- KN136