میلگرد پلی اتیلن

تولید کننده میلگرد پلی اتیلن
电话报价

تولید میلگرد پلی اتیلن از سایز ۱۵ الی۴۰ میل

تلفن : ۶۶۲۶۵۰۱۲