میلگرد پلی اتیلن

تولید کننده میلگرد پلی اتیلن

تولید میلگرد پلی اتیلن از سایز ۱۵ الی۴۰ میل

تلفن : ۶۶۲۶۵۰۱۲