پارسيان

توليد و عرضه پمپ هاى غليظ پاش و اسپرى با دهانه ٢٠ و٢٤ ميليمتر جهت محصولات ارايشي و بهداشتي
电话报价

تماس از طريق email

Emadi2385@yahoo.com