materials price

در این قسمت می توانید قیمت روز مواد اولیه پلیمری (پلاستیک) را مشاهده نمایید.قیمت ها فقط جهت اطلاع رسانی می باشد. پلیما هیچگونه فروش مواد اولیه پلیمری ندارد و صرفا در زمینه بازاریابی و تبلیغات صنعت پلیمر فعالیت می کند. شرکت های تامین و فروش مواد اولیه میتوانند شماره تماس خود را در این صفحه درج نمایند تا بازدید کننده ها برای قیمت دقیق با شما تماس بگیرند.

یرای دریافت فرم ثبت اطلاعات و توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمایید  

اطلاعات بیشتر با ارسال ایمیل یا در تلگرام به آدرس :

info@polyma.ir

polymagruop@  تلگرام

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

فیمت

تاریخ

شماره تماس

 

 

 

 

 

پلی اتیلن

PE

 

 

 

 

020

6190 97/03/13
 

075

6350 97/03/13
 

0190

6140 97/03/13
 

2102

 6100 97/03/13  

2100

     

2420H

6100
97/03/13  

2420D

 6500 97/03/13  

Lld209 امیرکبیر

6290 97/03/13  

209AA تبریز

     

Lld209 اراک

 6100 97/03/13  

5620

     

F7000 ایلام

7520 97/03/13
 

F7000 مهر

7610 97/03/13
 

EX5 مارون

7820 97/03/07
 

EX5 جم

7420 97/03/07
 

5110

7420 97/03/06  

0035

10050 97/03/13
 

BL3 جم

9170 97/03/07  

BL3 باختر

9050 97/03/07
 

BL3 مارون

9040 97/03/07
 

52518

6090 97/03/07
 

2200

     

Hi500

5620 97/03/10
 

5030

 6270 97/03/02
 

 ex3 اراک

 7400 97/03/02
 

 EX3 امیرکبیر

 7540 97/03/13
 

 3840 تبریز

8550
 97/03/13  

 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

پلی استایرن

 

ABS

7240

9050 97/03/13
 

کریستال 1540

 7500 97/03/13  

ABS تبریز150

10330
97/03/10  

ABS N50

10070
97/03/10  

10720

10630 97/03/10  

10417

10630 97/03/10  

10415

10630 97/03/10  

 

 پلی پروپیلن

(PP)

اراکR40

 7200  97/03/13  

440L

7200 97/03/13  

Z30G

 6600 97/02/18  

510lاراک

 6820 97/03/05  

440G

7000
97/02/17  

RP340

 7430  97/03/13  

R60

 9800  97/03/13  

550Jجم

7100

 97/03/13

 

C30S

7200
97/03/13
 

548R

 7400 97/03/13
 

MR230

 7500 97/03/13
 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

 

(PET)

(PVC)

اروندPVC s 65

 4800 97/03/13  

S 57 آبادان

 5300 97/03/13  

بندرامام PVC s 70

 6250 97/02/27  

بندر امام PVC s65

4600
97/03/13  

Pet 781

10620
97/03/06
 

Pet 821

 9590 97/02/30
 
Pet 825

9220

97/02/30

 

پلی استایرن انبساطی (EPS)

شینهو 2000

9200

97/03/02

 

FMS , FSA

8600
97/03/09
 

بانیار2000

8800
97/03/09
 

  400 ایران

 7400 97/03/12  

 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

other

SBS 411

18500

 97/01

 

SBS 501

18500
97/01
 

SBS 411پودر

 19500  97/01  

EVA 1528

 9500 97/01
 

PMMA IH830

     

EVA HONAM VS430

9300
 97/01  

POE LG 670

     

PMMA IH830

     

 
 

آرشیو قیمت ها