قیمت مواد اولیه پلیمری

در این قسمت می توانید قیمت روز مواد پلیمری را مشاهده نمایید

قیمت ها فقط جهت اطلاع رسانی می باشد و برای قیمت دقیق با شماره روبروی آن تماس بگیرید

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

فیمت

تاریخ

شماره تماس

 

 

 

 

 

پلی اتیلن

PE

 

 

 

 

020

     

075

     

0190

     

2102

     

2100

     

2420H

     

2420D

     

209AA امیرکبیر

     

209AA تبریز

     

209kj اراک

     

209kj امیرکبیر

     

F7000 ایلام

     

F7000 مهر

     

X5 مارون

     

X5 امیرکبیر

     

5110

     

0035

     

BL3 جم

     

BL3 کرمانشاه

     

5620

     

52518

     

2200

     

H500

     

5030 گرید درب

     

 x3 اراک

     

 X3 امیرکبیر

     

 3840 تبریز

     

 

 

قیمت مواد پلیمری

 

 

چهارشنبه
95/3/19

نام ماده پلیمری

گرید

شرکت 1

پلی استایرن

 

ABS

7240

 

کریستال 1540

 

ABS تبریز150

 

ABS N50

 

10720

 

10733

 

10417

 

 

 پلی پروپیلن

(PP)

مارونR40

 

552R اراک -مارون

 

Z30S

 

510l

 

440L

 

RP340

 

060پلی نار

 

550Jجم

 

C30S

 

548R

 

MR230

 

 

قیمت مواد پلیمری

 

 

چهارشنبه  95/3/19

نام ماده پلیمری

گرید

شرکت 2

 

(PET)

(PVC)

اروندPVC s 65

 

S 57 آبادان

 

بندرامام PVC s 70

 

بندر امام PVC s65

 

Pet 781

 

Pet 821

 
Pet 825

 

پلی استایرن انبساطی (EPS)

ایران 300

 

٤٠٠ ايران

 

zkf301 -برج4

 

zkf302 -برج4

 

 

 

قیمت مواد پلیمری

 

 

چهارشنبه 95/3/19

نام ماده پلیمری

گرید

شرکت 3

PA

PA6 KOPA KN136

 

other

SEBS 50A

 

TPU COIM 5225

 

TPU DESMOPAN 3485

 

POM FM090

 

POM K300

 

EVA HONAM VS430

 

POE LG 670

 

PMMA IH830

 

 
 

آرشیو قیمت ها