قیمت مواد اولیه پلیمری

در این قسمت می توانید قیمت روز مواد اولیه پلیمری (پلاستیک) را مشاهده نمایید.قیمت ها فقط جهت اطلاع رسانی می باشد. پلیما هیچگونه فروش مواد اولیه پلیمری ندارد و صرفا در زمینه بازاریابی و تبلیغات صنعت پلیمر فعالیت می کند. شرکت های تامین و فروش مواد اولیه میتوانند شماره تماس خود را در این صفحه درج نمایند تا بازدید کننده ها برای قیمت دقیق با شما تماس بگیرند.

یرای دریافت فرم ثبت اطلاعات و توضیحات تکمیلی اینجا کلیک نمایید  

اطلاعات بیشتر با ارسال ایمیل یا در تلگرام به آدرس :

info@polyma.ir

polymagruop@  تلگرام

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

فیمت

تاریخ

شماره تماس

 

 

 

 

 

پلی اتیلن

PE

 

 

 

 

020

6190 97/03/13
 

075

6350 97/03/13
 

0190

6140 97/03/13
 

2102

 6100 97/03/13  

2100

     

2420H

6100
97/03/13  

2420D

 6500 97/03/13  

Lld209 امیرکبیر

6290 97/03/13  

209AA تبریز

     

Lld209 اراک

 6100 97/03/13  

5620

     

F7000 ایلام

7520 97/03/13
 

F7000 مهر

7610 97/03/13
 

EX5 مارون

7820 97/03/07
 

EX5 جم

7420 97/03/07
 

5110

7420 97/03/06  

0035

10050 97/03/13
 

BL3 جم

9170 97/03/07  

BL3 باختر

9050 97/03/07
 

BL3 مارون

9040 97/03/07
 

52518

6090 97/03/07
 

2200

     

Hi500

5620 97/03/10
 

5030

 6270 97/03/02
 

 ex3 اراک

 7400 97/03/02
 

 EX3 امیرکبیر

 7540 97/03/13
 

 3840 تبریز

8550
 97/03/13  

 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

پلی استایرن

 

ABS

7240

9050 97/03/13
 

کریستال 1540

 7500 97/03/13  

ABS تبریز150

10330
97/03/10  

ABS N50

10070
97/03/10  

10720

10630 97/03/10  

10417

10630 97/03/10  

10415

10630 97/03/10  

 

 پلی پروپیلن

(PP)

اراکR40

 7200  97/03/13  

440L

7200 97/03/13  

Z30G

 6600 97/02/18  

510lاراک

 6820 97/03/05  

440G

7000
97/02/17  

RP340

 7430  97/03/13  

R60

 9800  97/03/13  

550Jجم

7100

 97/03/13

 

C30S

7200
97/03/13
 

548R

 7400 97/03/13
 

MR230

 7500 97/03/13
 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

 

(PET)

(PVC)

اروندPVC s 65

 4800 97/03/13  

S 57 آبادان

 5300 97/03/13  

بندرامام PVC s 70

 6250 97/02/27  

بندر امام PVC s65

4600
97/03/13  

Pet 781

10620
97/03/06
 

Pet 821

 9590 97/02/30
 
Pet 825

9220

97/02/30

 

پلی استایرن انبساطی (EPS)

شینهو 2000

9200

97/03/02

 

FMS , FSA

8600
97/03/09
 

بانیار2000

8800
97/03/09
 

  400 ایران

 7400 97/03/12  

 

 

قیمت مواد پلیمری

نام ماده پلیمری

گرید

قیمت

تاریخ

شماره تماس

other

SBS 411

18500

 97/01

 

SBS 501

18500
97/01
 

SBS 411پودر

 19500  97/01  

EVA 1528

 9500 97/01
 

PMMA IH830

     

EVA HONAM VS430

9300
 97/01  

POE LG 670

     

PMMA IH830

     

 
 

آرشیو قیمت ها