آزمایشگاه فرشته ایرانیان امروز

این آزمایشگاه از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران گواهینامه ISO 17025 به شماره 769 اخذ نموده است.
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

این شرکت قابلیت انجام آزمون های نفت و فراورده های نفتی ، پلیمر و پتروشیمی مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارد. همچنین آمادگی مشاوره و پیاده سازی سیستم ISO 17025 را دارد. در ضمن این شرکت با داشتن پرسنلی با سابقه و مجرب آمادگی مشاوره در سیستم های استانداردی مثل 9001 و 14001 و 18001 و 10002 و 27001 را دارد

نشانی : بندر عباس ، بلوار پاسدارن ، روبروی شیرینی سرای نان سی تو

تلفن :

076-33558216

076-33519878

دورنگار:
076-33558216

ایمیل:

fie.bnd@gamail.com