آزمایشگاه فرشته ایرانیان امروز

این آزمایشگاه از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران گواهینامه ISO 17025 به شماره 769 اخذ نموده است.
电话报价

این شرکت قابلیت انجام آزمون های نفت و فراورده های نفتی ، پلیمر و پتروشیمی مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارد. همچنین آمادگی مشاوره و پیاده سازی سیستم ISO 17025 را دارد. در ضمن این شرکت با داشتن پرسنلی با سابقه و مجرب آمادگی مشاوره در سیستم های استانداردی مثل 9001 و 14001 و 18001 و 10002 و 27001 را دارد

نشانی : بندر عباس ، بلوار پاسدارن ، روبروی شیرینی سرای نان سی تو

تلفن :

076-33558216

076-33519878

دورنگار:
076-33558216

ایمیل:

fie.bnd@gamail.com