دیتاشیت مواد پلیمری

مشخصات فنی مواد پلیمری را می توانید از این صفحه دانلود نمایید

با کلیک بر روی هر گرید ، فایل دیتاشیت مربوطه را دانلود کنید

 

دیتاشیت کامل محصولات پتروشیمی جم  2015 دانلود

دیتاشیت گرید های مختلف پلی اتیلن سبک پتروشمی امیرکبیرLDPEدانلود

دیتاشیت گرید های مختلف پلی اتیلن سنگین پتروشمی امیرکبیرHDPEدانلود

دیتاشیت گرید های مختلف پلی اتیلن سبک خطی پتروشمی امیرکبیرLLDPEدانلود

 

 

 

گرید های مختلف پلی اتیلن سبک پتروشیمی لاله

 

LDPE 2004TX00

LDPE 2101TN47

LDPE L2100TN00

LDPE L2102TN42

LDPE 2501TN00

LDPE L2102TX00

 

 

دیتاشیت مواد پلیمری پتروشیمی بندر امام

پلي اتيلن سنگين  0035

مشخصات فنی

پلي اتيلن سبك  0200-0450-0050-0075-0030

مشخصات فنی

پلي پروپيلن PY0400-PI0800 

مشخصات فنی

پلي وينيل كلرايد  s60-s65-s70 

مشخصات فنی

لاستيك مصنوعي  SBR 

مشخصات فنی

 

 

دیتاشیت محصولات پلیمری شرکت پتروشیمی پلی نار

P-SIF-030

P-SF-060

P-FI-090

P-FI-160

P-YI-220

P-YI-300

P-F-040

P-SI-080

P-FI-110

P-YI-180

P-YI-250

P-YI-350

 

 

دیتاشیت 9 گرید مختلف پلی اتیلن شرکت پلیمر آریا ساسول

LTL2130

Heavy duty film

PDS link

LTM2119X

GP film

PDS link

LTM2447/47

Light duty film / Food packaging

PDS link

LTL2185

Shrink film

PDS link

LTM2125/37

GP film

PDS link

LTM 2047/37

Light duty film / Food packaging

PDS link

LTL2185/47

Shrink film

PDS link

LTL2575

Down guaging GP film

PDS link

LTH1922

Injection molding

PDS link

 

 گرید

نام ماده

ABS-sv0157- DS

ABS-sh0150

 ABS40

 

ABS

ABS50

ABS80

ABS-er72m

ABS70

ABS70sr

ABS75

ABS-65

ABS-60

ABS-10

ABS-28

 

 

EPS SF – 200H

ZKF302

585

 

 

 

 PS

 

 

 

 

GPPS585-en

EPS R240

EPS R120

GPPS1160-DS

FMS&FSA

EPS R160

 GPPS1540-DS

PS 100

ZKF301

HIPS7240-DS

PS 330

PS 125

HIPS8350-DS

GPPS1540

GPPS G144

HIPS HR 1360

HIPS H-724

 

PC 1100U

PC 3025U

PC100

PC

PC 1100

 

 

POM k300

POM M90

POM FM90

POM

 

PMMA IH830

PMMA CM205

PMMA

PVC K65

PVC 70S

PVC 67S

PVC

PVC 1202

PVC PB1302

PVC LS100

JM350 & R40

R200P

671K

PP

EP440L

M1600

670K

EPC40R

740

520L

PP4540

QR6711K

540N

Z30S

674K

510P

V30S

500P

504P

R60

J-550

C40R

T30G

X35AF

X30G

V79S

V30G

C30S

RP340N

EP548R

HP502R

HP502P

ZH552R

ZH520J

ZH500M

ZB332L

ZB332C

ZR230C

ZH515MA RP270G
  HP554P HP552R