2 years ago
#8 Quote
پس از پیگمنت تیتان دی اکسید ، کربن سیاه پرمصرف ترین پیگمنت است . ویژگی های این پیگمنت شامل موارد زیر است
1- قدرت رنگ دهی بالا
2- قیمت نسبتا پایین
3- ثبات خواص عالی
4-پایدار کنندگی نوری پلیمر
5-پایدار کنندگی حرارتی پلیمر به ویژه در LDPE
6- برخی از گرید های آن خواص هدایت یا نارسایی پلیمر را اصلاح می کند