2 سال پیش
#18 نقل قول
آسفالت های پلیمری
کاستیها استفاده از آسفالت معمولی شامل ترک خوردن، جمع شدن یا شکسته شدن بر اثر گرما و سرما، سروصدا ناشی از حرکت وسایل، اصطکاک بهینه و... می‌باشد
یکی از راه های اصلاح که پرکاربردترین آن هم می‌باشد ترکیب ماده مورد استفاده با ماده سازگار دیگری برای بهبود خواص خاصی است.‌‌‌‌‌‌در مورد‌‌‌ ‌آسفالتها بعد از تحقیقات بهترین مواد، مواد پلیمری شناخته شدند ،‌‌‌‌‌‌چرا که آسفالت ها نیز پایه پلیمری دارند.
برای اصلاح آسفالت معمولا از استایرن – بوتادی – استایرن (SBS) و پلیمرهای مشابه مانند لاستیک (SBR) استایرن – بوتادین – رابر، اتیلن ونیل استات (EVA) و پلی اتیلن (PE) و ... استفاده می شود که با درصد وزنی 2 تا 5 درصد با قیر مخلوط می شود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته پلیمرها خواص آسفالتها را بالا برده و با توجه به اینکه هزینه تعمیر و نگهداری کاهش چشمگیری می یابد توجیه اقتصادی نیز دارد.
در آسفالت لاستیکی شده ، لاستیک همچون یک غشاء الاستیکی عمل کرده و ذرات آسفالت را کنار هم نگه داشته و از طرفی رشد ترک را کاهش داده و نگهداری سنگ را افزایش می دهد. فواید استفاده از لاستیک مصنوعی شامل افزایش نگهداری سنگ، افزایش مقاومت لغزیدن، افزایش کاربرد در دمای پایین است. مخلوط آسفالت نازک سطحی بهبود یافته بالاتکس SBR نتایج بهتری را نسبت به SBS، EVA و یا نئوپرن در آسفالت یکسان در تغییر شکل های مسیرچرخ و کاهش ساییدگی مرطوب به خاطر نگهداری سنگ بهتر و کاهش خواص جریان از خود نشان می دهد.
به طور کلی آسفالت پلیمری تقویت شده با SBR تصادفی نسبت به کوپلیمر قطعه‌ای SBS به خاطر ساختار و پیوند دوگانه بیشتر کشیده می شود (به طور مثال دارای شکل پذیری بهتر، مخصوصاً در دماهای پایین) اما آسفالت تقویت شده با SBS قطعه‌ای استحکام در کشش بالاتری را نشان می‌دهد و این امر به خاطر ساختار قطعه‌های استایرن است (به طور مثال بهبود الاستیک مخصوصاً در دمای بالا)
هدف از استفاده از تقویت کننده‌های پلاستیکی بر خلاف کوپلیمرهای قطعه‌ای و یا لاتکس ایجاد شبکه کشسان پیوسته نیست بلکه هدف آن پراکنده کردن اجزاء پلاستیکی در سراسر قیر برای افزایش سختی است که خود سبب مقاومت بیشتر به شیار خوردگی در دما بالا است و بهبود نسبی در ترک خوردگی که به خاطر بارگزاری و بار برداری های مکرر در دماهای متوسط ایجاد می شود، می باشد. علاوه بر این‌ها این ذرات پلاستیکی در جلوگیری از رشد ترک نیز مؤثر هستند.