RSS

مطالب وبلاگ از '2015' تا 'نوامبر'

چسب های در تماس با پوست
علم پلیمر بسیاری از انواع چسب ها را برای استفاده در پزشکی و صنعت عرضه کرده است که این چسب ها برای استفاده در دستگاه های پزشکی و صنعتی برای مراقبت از زخم ها استفاده می شود که شامل آکریلیک، هیدروژل، هیدروکلوئیدها و ژل سیلیکون ها هستند که می تواند برای انواع برنامه های کاربردی تماس با پوست استفاده شوند
طراحی قطعات پلاستیک
این مطلب شامل چگونگی طراحی قطعات پلاستیک و نکات مهمی میباشد که در طراحی قطعات پلاستکی توجه به آنها سودمند خواهد بود.
مواد لاستیکی (رابرها)
جدول اطلاعات الاستومرها(لاستیک ها)که شامل مزایا ، معایب ، کاربرد هر لاستیک می شود.