RSS

مطالب وبلاگ از '2015' تا 'اُكتبر'

شرایط فرایند تزریق پلاستیک برای 10 پلاستیک پرکاربرد
نمونه هایی از پرکاربردترین پلاستیک های مهندسی که در فرآیند تزریق پلاستیک کاربرد دارند
جدول امتزاج پذیری پلیمرها(هم اکستروژن)
جدول امتزاج پذیری پلیمر ها (مورد استفاده در هم اکتروژن - چند لایه ها)
فرایند تزریق پلاستیک
در فرایند تزریق پلاستیک عوامل متعددی بر روی کیفیت نهایی قطعه تاثیر می گذارد.عوامل موثر را در چهار گروه می توان تقسیم کرد 1- دستگاه تزریق 2- قالب تزریق 3- شرایط تزریق 4- جنس ماده تزریق