موسسه تولیدی صنعتی بدری

تولید کننده انواع قطعات باکالیت و پلاستیک صنعتی
电话报价

آدرس: تهران – کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج – بلوار ۵۲ – بن بست دوم – پلاک ۵

تلفکس: ۴۴۹۲۲۵۴۰ – ۴۴۹۲۳۶۳۰ (۰۲۱) موبایل: ۰۹۱۲۱۵۹۷۷۹۸ – ۰۹۱۲۱۷۷۵۴۷۸

Website: http://www.badry-co.com

E_mail 1: info@badry-co.com

E_mail 2: badryco@yahoo.com

E_mail 3: badryco@gmail.com

Telegram Channel: telegram.me/Badri_Bakelite