آرشیو قیمت مواد اولیه

 

 

با کلیک بر روی تاریخ هر روز قیمت های مواد اولیه پلیمری را مشاهده نمایید

خرداد 1395

ش

ی

د

س

چ

پ

ج

 1

2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26

27

28
29 30 31  

 

 

 

 

با کلیک بر روی تاریخ هر روز قیمت های مواد اولیه پلیمری را مشاهده نمایید

اردیبهشت 1395

ش

ی

د

س

چ

پ

ج

 

 

 

  1

 2

3

4

5

6

 7  8

9

10

11

 12

13

 14

15

16

17

 18

19

20 21

22

23

 24

25

26

27

28

29

30

 31

 

با کلیک بر روی تاریخ هر روز قیمت های مواد اولیه پلیمری را مشاهده نمایید

فروردین 1395

ش

ی

د

س

چ

پ

ج

 

 1

2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10  11

12

13

14

 15

16

 17

18

19

 20

 21

22

 23 24

25

26

 27

28

29

 30

31

 

 

 

 

 

آرشیو قیمت های سال 94