تولید گرانول به صورت دستمزدی

تولید گرانول به صورت دستمزدی
电话报价

ما دارای یک خط کامل شستشو ،دستگاه تولید گرانول عدسی با کیفیت بالا هستیم در صورت تمایل شما حاضریم مواد pp pe (پلی پیلین و پلی اتیلن) اسیاب شده ی شما را به صورت دستمزدی به گرانول عدسی با کیفیت تبدیل کنیم.......

آدرس کارگاه:گرمسار

تلفن:09381261599طبائی