رویال پوشش لوله

تامین و توزیع کننده انواع پوشش عایق خطوط لوله نفت و گاز به همراه اپوکسی پرایمر شامل انواع : 1- پوشش گرم شرینکیبل 2- پوشش سرد راپینگ 3- پوشش سرد سه لایه و دو لایه 4- پوشش پترولاتیوم گریسی 5- پوشش تعمیراتی و انواع الکترود آلیاژی جوشکاری
Call for pricing

تامین و توزیع کننده انواع پوشش عایق خطوط لوله نفت و گاز به همراه اپوکسی پرایمر شامل انواع : 1- پوشش گرم شرینکیبل 2- پوشش سرد راپینگ 3- پوشش سرد سه لایه و دو لایه 4- پوشش پترولاتیوم گریسی 5- پوشش تعمیراتی و انواع الکترود آلیاژی جوشکاری

تلفن: 06132224022

تلفکس: 06132211590

موبایل: 09161114829

سایت: www.royalpooshesh.ir