درباره ما

پلیما به طرق مختلف به شرکت ها در صادرات و واردات برای بازارهای ایران کمک می کند. پلیما به شما این امکان را می دهد که محصول یا خدمات خود را از طریق پلتفرم پلیما به عنوان شخص سوم معرفی کنید و معاملات توسط اپراتور پردازش می شود. شما با اطلاعات و خدمات ما در یافتن خریداران و شرکای جدید کمک خواهید داشت. ما می توانیم در وقت و زمان ارزشمند شما صرفه جویی کنیم. با شناسایی مشتریان بالقوه ای یا تامین کنندگان که با نیازهای شما مطابقت دارند بدون نیاز به سفر به بازار در وقت و اقتصاد به شما یاری خواهیم داد.