استخدام مهندس پلیمر

سه شنبه , 010 خرداد , 1395

مهندس شیمی ( پلیمر ) 

حداقل8سال سابقه کاردرآزمایشگاه

کارخانه رنگسازی


Paintad2016@gmail.com

ارسال نظر