الاستومر و نمونه فرمول آمیزه دور تایر

الاستومر

الاستومر به عنوان ماده ای که دارای خاصیت کشسانی (الاستیک) است تعریف می شود.در فارسی آن را بعنوان لاستیک میشناسیم.

پایه پلیمر کلیه محصولات لاستیکی یا به صورت الاستومر خالص یا آمیزه ای از دو یا چند الاستومر است.

انتخاب الاستومر پایه بر چند اساس انجام میگیرد :

کاربرد محصول – فرایند اختلاط – فرایند شکل دهی – قیمت

آمیزه کاری لاستیک با استفاده از مواد زیر انجام میشود:

الاستومر یا الاستومرها

پخت کننده ها

پرکننده ها

نرم کننده ها

چسباننده ها

آنتی اکسیدان ها

رنگ کننده ها

تاخیر اندازهای سوختن

و....

 

 

برخی مواد مورد استفاده در صنعت لاستیک

نوع

مثال

چگالی

ساینده

Pumice-ground

2.35

پف زا

azodicarbonamide

1.63

رنگ

Titanium dioxide-white

4.2

 

Cadmium oxide-red

5.3

تاخیر دهنده اشتعال

Antimony oxide

5.2

روان کننده داخلی

Primery tallow amine

0.8

خوشبو کننده

Methy1 salicylate

1.18

بهبود دهنده

p-dinitroso benzene

0.96

تاخیر دهنده

Salicylic acid

1.37

 

آمیزه کاری الاستومر دایره تایر به پایه SBR

قسمت یعنی به ازای هر 100قسمت لاستیک

قسمت

اجزا

100

SBR

35

دوده

8

روغن فراورش

1

آنتی اکسیدان

5

اکسید روی

1

اسید استاریک

0.7

شتاب دهنده

2.5

گوگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید